Licznik odwiedzin:
364189
Licznik wyświelteń podstrony:
8124

Informacje o rejestrach

Biblioteka Techniczna Instytutu Spawalnictwa

 • Książki (9393)
 • Czasopisma (7097)
 • Polskie normy (2217)

W nawiasach podano stan ilościowy na dzień 31 grudnia 2015 r.

Zasady korzystania ze zbiorów:

Z czytelni biblioteki mogą korzystać osoby zainteresowane zbiorami biblioteki oraz polskimi normami. Wypożyczeń mogą dokonywać wyłącznie pracownicy Instytutu oraz studenci Wydziału Mechanicznego Politechniki Śląskiej.

Zgromadzone materiały udostępniane są w czytelni, w godzinach od 8.00 do 14.00.

Kontakt:

Bogna Kamińska-Szneider
tel. 32 33 58 223
e-mail: normy@is.gliwice.pl


INFORMACJIA NORMALIZACYJNA

Kontakt:

tel. 32 33 58 223
fax 32 231 46 52
e-mail: normy@is.gliwice.pl

W Instytucie Spawalnictwa jest udzielana informacja w zakresie norm spawalniczych dotycząca ich aktualności, zastąpień i wdrożeń.


Ośrodek Obsługi Spawalnictwa Krajowego oraz Zakład Badań Nieniszczących

Kontakt:

 • Informacji o zakładach kwalifikowanych wg PN-M-69009 i PN-B-06200 udzielaja mgr inż. Sławomir Sikora
  tel.: 32 33 58 404; fax 32 3316106
 • Informacji dotyczących ośrodków szkolenia spawaczy z aktualnym atestem Instytutu Spawalnictwa udzielą mgr inż. Sławomir Sikora oraz pani Katarzyna Przeworska
  tel.: 32 33 58 404, -339; fax 32 3316106

Ośrodek Certyfikacji

Kontakt:
Michał Kubica
tel.: 32 33 58 340; fax  32 231 46 52

 • Wykaz organizacji, które posiadają certyfikat systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001
 • Wykaz organizacji, które posiadają certyfikaty systemu zarządzania jakością w spawalnictwie wg norm serii PN-EN ISO 3834 i certyfikaty spełnienia wymagań dotyczących jakości w spawalnictwie wg Systemu IIW/EWF EN ISO 3834
 • Wykaz certyfikatów EWE wg EWF
 • Rejestr certyfikatów personelu badań nieniszczących według normy PN-EN ISO 9712
 • Rejestr aktualnych certyfikatów dla procesów spawania
 • Wykaz aktualnych certyfikatów zakładowej kontroli produkcji

 

Metryka dokumentu

nazwa dokumentu Informacje o rejestrach
podmiot udostępniający Ośrodek Marketingu i Informacji Naukowej
osoba, która wytworzyła informację Janina Wołoszyn
osoba, która odpowiada za treść informacji mgr Barbara Wolnicka - Kierownik Ośrodka Marketingu i Informacji Naukowej
osoba, która wprowadziła informację Janina Wołoszyn
data wytworzenia informacji 23.01.2020
czas udostępnienia informacji 29.11.2016 00:00:00
czas ostatniej aktualizacji 23.01.2020 12:55:05

Biuletyn Informacji Publicznej: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa