Licznik odwiedzin:
364177
Licznik wyświelteń podstrony:
7665

Informacje publiczne

Informacje publiczne będące w posiadaniu Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Spawalnictwa, inne niż udostępnione na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu i stronie internetowej Instytutu, mogą być udostępnione wyłącznie na pisemny wniosek instytucji lub osoby zainteresowanej uzyskaniem informacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz.1198).

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Instytutu.

Sekretariat Dyrekcji

Klaudia Welcel
Tel: 32 33 58 338, - 373
Fax: 32 231 46 52
E: klaudia.welcel@is.gliwice.pl

Wniosek o udzielenie informacji publicznej rozpatruje każdorazowo Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Spawalnictwa.

Metryka dokumentu

nazwa dokumentu Informacje publiczne
podmiot udostępniający Ośrodek Marketingu i Informacji Naukowej
osoba, która wytworzyła informację Janina Wołoszyn - Ośrodek Marketingu i Informacji Naukowej
osoba, która odpowiada za treść informacji Janina Wołoszyn - Ośrodek Marketingu i Informacji Naukowej
osoba, która wprowadziła informację Janina Wołoszyn
data wytworzenia informacji 20.09.2021
czas udostępnienia informacji 30.11.2016 00:00:00
czas ostatniej aktualizacji 20.09.2021 12:41:27

Biuletyn Informacji Publicznej: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa