Licznik odwiedzin:
364189
Licznik wyświelteń podstrony:
22851

Wersja wpisu Oferty pracy z dnia wt., 12/18/2018 - 15:17


 1. Minister Przedsiębiorczości i Technologii, jako minister sprawujący nadzór nad Instytutem Spawalnictwa, wykonując uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2018 r., poz. 736), zaprasza do składania aplikacji na stanowisko: Zastępca Dyrektora Instytutu Spawalnictwa
  Zgłoszenia należy składać do dnia 14 stycznia 2019 r. wyłącznie w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko Zastępcy Dyrektora Instytutu Spawalnictwa z siedzibą w Gliwicach – nie otwierać” w Biurze Podawczym Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5 w dni robocze w godz. 8:15 -16:15 lub przesłać listem poleconym na adres:
  Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
  Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych
  Plac Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa

  W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
   
 2. Ośrodek Obsługi Spawalnictwa Krajowego (IK) w Instytucie Spawalnictwa ogłasza nabór na stanowisko: Inżynier/ Inżynier ds. koordynacji współpracy z klientem
  Oferty wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji proszę przesyłać do 28.11. 2018 r. na adres mailowy: Slawomir.Sikora@is.gliwice.pl

  Treść zgody.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. marketingu  i prowadzonego przez Instytut Spawalnictwa. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

  W przypadku nadesłania oferty prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną.


  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami w terminie do 15.12.2018 r.
   
 3. Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty w Dziale Zaopatrzenia, Zbytu i Zamówień Publicznych
  Termin nadsyłania ofert: 31.07.2018 r. na adres mailowy : Agnieszka.Korman@is.gliwice.pl
  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami w terminie do 24.08.2018 r.
  Klauzula informacyjna

  Dziękujemy wszystkim osobom, które odpowiedziały na nasze ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika do Działu Zaopatrzenia, Zbytu i Zamówień Publicznych.

  Do Instytutu wpłynęło 21 podań.

  Informujemy, że skontaktowaliśmy się z 5 osobami, których oferty były najbardziej zbieżne z naszymi oczekiwaniami.

 

Metryka dokumentu

nazwa dokumentu Oferty pracy
podmiot udostępniający Dział Spraw Pracowniczych i Socjalnych
osoba, która wytworzyła informację mgr prawa Małgorzata Czerniak - Kierownik Działu Spraw Pracowniczych i Socjalnych
osoba, która odpowiada za treść informacji mgr prawa Małgorzata Czerniak - Kierownik Działu Spraw Pracowniczych i Socjalnych
osoba, która wprowadziła informację Janina Wołoszyn
data wytworzenia informacji 18.12.2018
czas udostępnienia informacji 29.11.2016 00:00:00
czas ostatniej aktualizacji 18.12.2018 14:17:08

Biuletyn Informacji Publicznej: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa