Licznik odwiedzin:
364189
Licznik wyświelteń podstrony:
22851

Wersja wpisu Oferty pracy z dnia śr., 01/09/2019 - 11:17


 1. Minister Przedsiębiorczości i Technologii, jako minister sprawujący nadzór nad Instytutem Spawalnictwa, wykonując uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2018 r., poz. 736), zaprasza do składania aplikacji na stanowisko: Zastępca Dyrektora Instytutu Spawalnictwa
  Zgłoszenia należy składać do dnia 14 stycznia 2019 r. wyłącznie w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko Zastępcy Dyrektora Instytutu Spawalnictwa z siedzibą w Gliwicach – nie otwierać” w Biurze Podawczym Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5 w dni robocze w godz. 8:15 -16:15 lub przesłać listem poleconym na adres:
  Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
  Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych
  Plac Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa

  W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
   

 

Metryka dokumentu

nazwa dokumentu Oferty pracy
podmiot udostępniający Dział Spraw Pracowniczych i Socjalnych
osoba, która wytworzyła informację mgr prawa Małgorzata Czerniak - Kierownik Działu Spraw Pracowniczych i Socjalnych
osoba, która odpowiada za treść informacji mgr prawa Małgorzata Czerniak - Kierownik Działu Spraw Pracowniczych i Socjalnych
osoba, która wprowadziła informację Janina Wołoszyn
data wytworzenia informacji 09.01.2019
czas udostępnienia informacji 29.11.2016 00:00:00
czas ostatniej aktualizacji 09.01.2019 10:17:14

Biuletyn Informacji Publicznej: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa