Licznik odwiedzin:
364177
Licznik wyświelteń podstrony:
22851

Wersja wpisu Oferty pracy z dnia pt., 03/08/2019 - 13:25


 1. Instytut Spawalnictwa ogłasza nabór do Zakładu Badań Spawalności i Konstrukcji Spawanych na stanowisko: asystent lub adiunkt w laboratorium badań mechanicznych

  Wymagania:
  • wykształcenie wyższe techniczne (mile widziane mechaniczne, mechaniczno – energetyczne, mechatronika itp.),
  • co najmniej dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (związane z wyjazdami służbowymi).

  Zakres prac:
  • wykonywanie prac badawczych,
  • nadzór nad pracą laboratorium,
  • nadzór nad infrastrukturą badawczą.

  W CV powinny być też zawarte oczekiwania finansowe oraz zgoda na przetwarzanie danych.

  Oferty należy przesyłać do 29 marca 2019 r. na adres: piotr.sedek@is.gliwice.pl

  Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami do 12 kwietnia 2019 r.

  Treść zgody na przetwarzanie danych:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji  prowadzonej przez Instytut Spawalnictwa. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

   
 2. Instytut Spawalnictwa ogłasza nabór do Zakładu Badań Spawalności i Konstrukcji Spawanych na stanowisko:
  Pracownik w laboratorium badań metali

  Wymagania:
  • wykształcenie średnie (niekoniecznie techniczne) lub zasadnicze zawodowe
  • zaangażowanie w pracy
  • gotowość do pracy manualnej
  • dyspozycyjność (delegacje krajowe - sporadycznie)
  • podstawowa znajomość obsługi komputera (Windows, MS Office).

  W CV powinny być też zawarte oczekiwania finansowe oraz zgoda na przetwarzanie danych.

  Oferty należy przesyłać do 15 marca 2019 r. na adres: piotr.sedek@is.gliwice.pl

  Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami do 25 marca 2019 r.

  Treść zgody na przetwarzanie danych:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji  prowadzonej przez Instytut Spawalnictwa. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

   


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Instytut Spawalnictwa, ul. Błogosławionego Czesława 16-18, Gliwice 44-100
 2. W Instytucie Spawalnictwa został wyznaczony Inspektor ochrony danych,  e- mail: RODO@is.gliwice.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
  Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.
 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą , lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą  przed zawarciem umowy .Natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu są przetwarzane na podstawie zgody - art.6 lit. a) RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą miały tylko osoby upoważnione, w ramach realizacji swoich obowiązków zawodowych.
 8. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu i profilowaniu
 10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.

Metryka dokumentu

nazwa dokumentu Oferty pracy
podmiot udostępniający Dział Spraw Pracowniczych i Socjalnych
osoba, która wytworzyła informację mgr prawa Małgorzata Czerniak - Kierownik Działu Spraw Pracowniczych i Socjalnych
osoba, która odpowiada za treść informacji mgr prawa Małgorzata Czerniak - Kierownik Działu Spraw Pracowniczych i Socjalnych
osoba, która wprowadziła informację Janina Wołoszyn
data wytworzenia informacji 08.03.2019
czas udostępnienia informacji 29.11.2016 00:00:00
czas ostatniej aktualizacji 08.03.2019 12:25:19

Biuletyn Informacji Publicznej: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa