Licznik odwiedzin:
364177
Licznik wyświelteń podstrony:
22851

Wersja wpisu Oferty pracy z dnia czw., 05/30/2019 - 10:30


 1. Instytut Spawalnictwa ogłasza nabór do Ośrodka Marketingu i Informacji Naukowej na stanowisko:
  specjalista ds. redakcyjnych Biuletynu Instytutu Spawalnictwa

  Zakres obowiązków:
  • redakcja czasopisma naukowo-technicznego z dziedziny spawalnictwa
  • obróbka techniczna i korekta tekstów w języku polskim i angielskim
  • obsługa strony internetowej czasopisma
  • współpraca przy komputerowym składzie czasopisma
  • działania związane z promocją czasopisma na rynku krajowym i międzynarodowym.
  Wymagania:
  • wykształcenie o kierunku edytorsko – wydawniczym lub udokumentowane doświadczenie w pracy redakcyjnej
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
  • obsługa komputerowych programów edytorskich, graficznych i biurowych
  • znajomość:
   • redagowania stron internetowych opartych na systemach zarządzania treścią (CMS)
   • zagadnień z zakresu social media
   • zagadnień technicznych.

  TERMIN ZATRUDNIENIA: 01.07.2019 r.
  Oferty wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji proszę przesyłać do 17.06.2019 r. na adres mailowy: is@is.gliwice.pl

  Treść zgody
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko: młodszy specjalista ds. redakcyjnych Biuletynu Instytutu Spawalnictwa prowadzonego przez Sieć badawczą Łukasiewicz -Instytut Spawalnictwa. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami do 25.06.2019r.

Zakończone:

 1. Instytut Spawalnictwa ogłasza nabór do Zakładu Badań Spawalności i Konstrukcji Spawanych na stanowisko: pracownik w laboratorium badań mechanicznych

  Zakończenie rekrutacji:
  Informujemy, że w Zakładzie Badań Spawalności i Konstrukcji Spawanych 13 maja 2019 r. został zatrudniony pracownik  na stanowisku inżynier. Liczba kandydatów: 22 osoby.
   
 2. Instytut Spawalnictwa ogłasza nabór do Zakładu Badań Spawalności i Konstrukcji Spawanych na stanowisko:
  Pracownik w laboratorium badań metali

  Zakończenie rekrutacji:
  Informujemy, że w Zakładzie Badań Spawalności i Konstrukcji Spawanych został zatrudniony pracownik  na stanowisku samodzielny referent. Liczba kandydatów: 35 osób.

   

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa, ul. Błogosławionego Czesława 16-18, Gliwice 44-100
 2. W Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Spawalnictwa został wyznaczony Inspektor ochrony danych,  e- mail: RODO@is.gliwice.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
  Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.
 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą , lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą  przed zawarciem umowy. Natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu są przetwarzane na podstawie zgody - art.6 lit. a) RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą miały tylko osoby upoważnione, w ramach realizacji swoich obowiązków zawodowych.
 8. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu i profilowaniu
 10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.

Metryka dokumentu

nazwa dokumentu Oferty pracy
podmiot udostępniający Dział Spraw Pracowniczych i Socjalnych
osoba, która wytworzyła informację mgr prawa Małgorzata Czerniak - Kierownik Działu Spraw Pracowniczych i Socjalnych
osoba, która odpowiada za treść informacji mgr prawa Małgorzata Czerniak - Kierownik Działu Spraw Pracowniczych i Socjalnych
osoba, która wprowadziła informację Janina Wołoszyn
data wytworzenia informacji 30.05.2019
czas udostępnienia informacji 29.11.2016 00:00:00
czas ostatniej aktualizacji 30.05.2019 10:30:59

Biuletyn Informacji Publicznej: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa