Licznik odwiedzin:
364189
Licznik wyświelteń podstrony:
22851

Wersja wpisu Oferty pracy z dnia pon., 11/29/2021 - 12:01Aktualne:

 1. Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa ogłasza nabór do Działu Komunikacji i Marketingu na stanowisko specjalista ds. projektów międzynarodowych - pion wsparcia.

  Miejsce pracy: Gliwice


  Zakres obowiązków:
  Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:
  • uzyskiwanie i przekazywanie pracownikom Łukasiewicz - Instytutu Spawalnictwa informacji dotyczących możliwości finansowania badań z Programów Ramowych UE,
  • doradztwo w zakresie przygotowania aplikacji projektów badawczych współfinansowanych w ramach programów międzynarodowych,
  • współpracę z Regionalnym Punktem Kontaktowym i Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE,
  • pełnienie funkcji przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania podmiotu prawnego w Komisji Europejskiej (Legal Entity Appointed Representative LEAR),
  • tłumaczenie tekstów korespondencji, projektów i innych dokumentów, w tym technicznych, na języka angielski,
  • promocję działalności Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa
  Wymagania:
  • wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magistra),
  • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1 Advanced (CAE),
  • umiejętność tłumaczenia tekstów technicznych z branży spawalniczej,
  • doświadczenie zawodowe w zakresie pozyskiwania projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich,
  • znajomość branży spawalniczej,
  • znajomość MS Office,
  • prawo jazdy kat. B.
  Wymagane dokumenty:
  • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych.
  Oferujemy:
  • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
  • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • pracę w przyjaznej atmosferze.
  Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesłanie CV w formie elektronicznej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji adres e-mail: Barbara.Wolnicka@is.lukasiewicz.gov.pl do dnia 6.12.2021 r.

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami do dnia 10.12.2021 r.

   
 2. Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa, Grupa Badawcza Technologii Zgrzewania, Klejenia i Inżynierii Środowiska (ZR) ogłasza konkurs na stanowisko Specjalisty - Pion wsparcia

  Zakres odpowiedzialności:
  • obsługa urządzeń spawalniczych będących na wyposażeniu Laboratorium Inżynierii Środowiska
  • udział w pracach badawczych w zakresie inżynierii środowiska przy procesach spajania,
  • prowadzenie zajęć praktycznych na kursach personelu spawalniczego
  • wykonywanie prac obróbki skrawaniem
  Oczekiwania wobec kandydata:
  • wykształcenie średnie techniczne - technik mechanik
  • uprawnienia kwalifikacyjne spawacza
  • uprawnienia Europejskiego Instruktora Spawalniczego
  • umiejętności obróbki skrawaniem
  • dokładność, systematyczność, dyspozycyjność
  • umiejętność pracy w zespole
  Oferujemy:
  • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu
  • stabilne zatrudnienie w polskiej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
  • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • pracę w przyjaznej atmosferze.
  Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesłanie w formie elektronicznej CV na adres e-mail: jolanta.matusiak@is.lukasiewicz.gov.pl do 02.12.2021 r.

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami do 09.12.2021 r.
   
 3. Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa, Grupa Badawcza NDT ogłasza konkurs na stanowisko Młodszy inżynier – pion wsparcia

  Zakres odpowiedzialności
  • prowadzenie badań nieniszczących,
  • prowadzenie kursów personelu badań nieniszczących wg wymaga normy PN-EN ISO 9712,
  • realizacja prac badawczych i rozwojowych, projektów, opracowań na zlecenie przemysłu.

  Oczekiwania wobec kandydata:
  • wykształcenie wyższe – min. inżynier,
  • posiadane uprawnienia VT-2 oraz PT-2 lub MT-2,
  • znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel, Word),
  • co najmniej półroczne doświadczenie w pracy w przemyśle w zakresie badań nieniszczących lub nadzoru spawalniczego,
  • dokładność i systematyczność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • kontaktowość,
  • dyspozycyjność,
  • prawo jazdy kategorii B.

  Oferujemy:
  • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu,
  • stabilne zatrudnienie w polskiej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
  • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w różnych obszarach,
  • pracę w przyjaznej atmosferze.

  Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesłanie w formie elektronicznej CV na poniższy adres e-mail: Jacek.Słania@is.lukasiewicz.gov.pl do dnia 31.10.2021 r.

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami do dnia 15.11.2021 r.

   

 4. Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa ogłasza konkurs na stanowisko Zastępca Dyrektora ds. Finansowych, Operacyjnych i Komercjalizacji, Miejsce pracy: Gliwice

  Zakres obowiązków:
  Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:
  • kształtowanie i realizacja strategii finansowej, operacyjnej i komercjalizacyjnej Instytutu;
  • opracowanie oraz nadzór nad realizacją rocznego planu finansowego, analiza odchyleń i podejmowanie działań korygujących;
  • monitorowanie, analiza i ocena kluczowych wskaźników finansowych Instytutu;
  • nadzór nad organizacją pracy, realizacją polityki kadrowo-płacowej i procesami zarządczymi;
  • nadzór nad prawidłowym zarządzaniem infrastrukturą Instytutu;
  • opracowanie i nadzór nad procesami komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz pozyskaniem środków na komercjalizację;
  • analiza rynku, działań konkurencji oraz trendów rozwojowych w zakresie technologicznym na rynku krajowym i europejskim;
  • kształtowanie i zarządzanie portfelem produktów komercjalizacyjnych realizowanych w Instytucie;
  • optymalizacja przebiegu procesów w obszarze finansów i komercjalizacji Instytutu;
  • identyfikowanie i przewidywanie potrzeb rynku w krótkim oraz długim horyzoncie czasowym na potrzeby strategii i dostosowania celów Instytutu do potrzeb rynku;
  • opracowanie i nadzór nad procedurami zarządzającymi sprzedażą usług i towarów, w tym kontrola opłacalności projektów i ustalania stawek sprzedażowych;
  • współpraca z partnerami biznesowymi oraz pozostałymi instytutami Sieci;
  • aktywna współpraca z  Dyrektorem, Główną  Księgową i Zastępcą Dyrektora ds. Badawczych oraz kadrą kierowniczą Instytutu w zakresie powierzonych obowiązków. 

    

  Wymagania:
  • co najmniej tytuł zawodowy magistra (preferowane wykształcenie finansowe lub ekonomiczne);
  • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości i ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
  • minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;  
  • wiedza w obszarze komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
  • mile widziane doświadczenie w tworzeniu strategii dla komercjalizacji technologii i/lub sprzedaży produktów lub usług;
  • umiejętność budowy pozytywnych relacji, wysokie zdolności negocjacyjne i organizacyjne;
  • umiejętność strategicznego i analitycznego myślenia;
  • umiejętność wyznaczania celów i egzekwowania wyników;
  • orientacja probiznesowa – doświadczenie we współpracy nauki i biznesu;
  • doświadczenie w prowadzeniu projektów, w szczególności w zarządzaniu i rozliczaniu projektów ze wsparciem dotacyjnym;
  • umiejętność pracy pod presją czasu;
  • znajomość MS Office;
  • znajomość języka angielskiego.  

  Wymagane dokumenty:
  • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy  zawodowej;
  • list motywacyjny;
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych;
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, że „nie jest prowadzone przeciwko niemu  postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe” oraz że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
  • oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;  
  • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracował/-a w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990.  
   

  Uprzejmie informujemy, że uległ zmianie adres mailowy, na który powinny być dostarczane oferty dotyczące naboru na stanowisko
  Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych, Operacyjnych i Komercjalizacji

  Aktualny adres  : rekrutacja@is.lukasiewicz.gov.pl

  Oferty, które zostały już dostarczone, zostaną automatycznie przekierowane na aktualny adres.

  Miejsce i termin złożenia dokumentów:
  e-mailem: rekrutacja@is.lukasiewicz.gov.pl 
  lub pocztą na adres:
  Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa
  ul. Błogosławionego  Czesława  16 – 18
  Gliwice 44-100
  W terminie do 22.09.2021 r.

  Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

   

 


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Spawalnictwa, ul. Błogosławionego Czesława 16-18, Gliwice 44-100
 2.  W Instytucie Spawalnictwa został wyznaczony Inspektor ochrony danych,  e- mail: RODO@is.gliwice.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
  Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.
 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą , lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą  przed zawarciem umowy .Natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu są przetwarzane na podstawie zgody - art.6 lit. a) RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą miały tylko osoby upoważnione, w ramach realizacji swoich obowiązków zawodowych.
 8. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych,
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu i profilowaniu,
 10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.

 

Zakończone:

 1. Zakończenie naboru do Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych w Łukasiewicz - Instytucie Spawalnictwa na stanowisko: Specjalista ds. Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych w Pionie Wsparcia

  Zakończenie rekrutacji
  Wybrany kandydat:
  W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko młodszy inżynier w pionie wsparcia został wybrany Pani Wioletta Łeńczuk, zamieszkała w Gliwicach.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Kandydatka w najwyższym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko.
   
 2. Zakończenie naboru do Zakładu Badań Nieniszczących w Łukasiewicz - Instytucie Spawalnictwa na stanowisko: młodszy inżynier w pionie wsparcia

  Zakończenie rekrutacji
  Wybrany kandydat:
  W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko młodszy inżynier w pionie wsparcia został wybrany Pan Dawid Więcek, zamieszkały w Zabrzu.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Kandydat w najwyższym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko.
   
 3. Zakończenie naboru do Zakładu Badań Nieniszczących w Łukasiewicz - Instytucie Spawalnictwa na stanowisko: młodszy inżynier w pionie wsparcia

  Zakończenie rekrutacji
  Wybrany kandydat:
  W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko młodszy inżynier w pionie wsparcia został wybrany Pan Denis Sacha, zamieszkały w Rudzie Śląskiej.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Kandydat w najwyższym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko.
   
 4. Zakończenie naboru do Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych w Łukasiewicz - Instytucie Spawalnictwa na stanowisko: Specjalista

  Zakończenie rekrutacji
  Wybrany kandydat:
  W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko młodszy inżynier w pionie wsparcia został wybrany Pan Tomasz Smykala, zamieszkały w Gliwicach.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Kandydat w najwyższym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko.
   
 5. Zakończenie naboru do Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych w Łukasiewicz - Instytucie Spawalnictwa na stanowisko: Specjalista - brak ofert spełniających kryteria
   
 6. Nabór do Działu Komunikacji i Marketingu w Łukasiewicz - Instytucie Spawalnictwa na stanowisko: młodszy inżynier w pionie wparcia

  Zakończenie rekrutacji:
  Wybrany kandydat:

  W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko młodszy inżynier w pionie wparcia została wybrana Pani Anna Pietrzak, zamieszkała w Gliwicach.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Kandydata w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko.
   
 7. Nabór do Zakładu Badań Nieniszczących w  Łukasiewicz - Instytucie Spawalnictwa na stanowisko: młodszy inżynier w pionie wparcia

  Zakończenie rekrutacji:

  Wybrany kandydat:
  W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko młodszy inżynier w pionie wparcia sostał wybrany Pan Borys Bednarek,  zamieszkały w  Gliwicach.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Kandydat w największym stopniu  spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko.
   
 8. Nabór do Zakładu Badań Spawalności i Konstrukcji Spawanych w  Łukasiewicz - Instytucie Spawalnictwa na stanowisko: Pracownik laboratorium badań niszczących – inżynier   w pionie wparcia

  Zakończenie rekrutacji:

  Wybrany kandydat:
  W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko pracownik laboratorium badań niszczących wybrano Pana Macieja Piotrowskiego,  zamieszkałego w  Gliwicach.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Kandydat w największym stopniu  spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko.
   
 9. Nabór do Zakładu Badań Spawalności i Konstrukcji Spawanych w  Łukasiewicz - Instytucie Spawalnictwa na stanowisko: lider obszaru

  Zakończenie rekrutacji:

  Wybrany kandydat:
  W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko lider obszaru wybrano Pana Piotra Sędka zamieszkałego w  Smolnicy.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Kandydat w największym stopniu  spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko.
   
 10. Nabór do Ośrodka Obsługi Spawalnictwa Krajowego na stanowisko administracyjno - biurowe

  Zakończenie rekrutacji:

  Wybrany kandydat:

  Po przeprowadzonej weryfikacji i analizie  przesłanych aplikacji oraz rozmowach kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami, kandydatem wyłonionym została Pani: Ewa Kauffmann - Gliwice

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Wybrana kandydatka w najwyższym stopniu spełnia wymagania oczekiwania pracodawcy.
   
 11. Nabór do Zakładu Technologii Spawalniczych na stanowisko: inżynier w Laboratorium Spawania Łukowego

  Zakończenie rekrutacji:

  Wybrany kandydat:
  W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inżynier w Laboratorium Spawania Łukowego wybrano Pana Marcin Kempa zamieszkałego w Zabrzu.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Wybrany kandydat  w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.
   
 12. Nabór do Zakładu Badań Spawalności i Konstrukcji Spawanych na stanowisko: Pracownik laboratorium technologii elektronowych

  Zakończenie rekrutacji:


  Wybrany kandydat:
  W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko pracownik laboratorium technologii elektronowych wybrano Pana Piotra Śliwińskiego zamieszkałego w Gliwicach.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru: 
  Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.
   
 13. Nabór na stanowisko: Technik w Zakładzie Elektronicznych Urządzeń Spawalniczych

  Zakończenie rekrutacji:


  Wybrany kandydat:
  W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko technik w Zakładzie Elektronicznych Urządzeń Spawalniczych,  wybrano Pana Marka PAŚNIKA  zamieszkałego w Tarnowskich Górach.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru: 
  Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 14. Nabór na stanowisko: robotnik wykwalifikowany

  Zakończenie rekrutacji:

  Informujemy, że na wyżej wymienione stanowisko nie został zatrudniony żaden kandydat.

   
 15. Nabór do Zakładu Badań Spawalności i Konstrukcji Spawanych na stanowisko: Pracownik laboratorium badań niszczących

  Zakończenie rekrutacji:


  Wybrany kandydat:
  W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko pracownik laboratorium badań niszczących wybrano Pana Sławomira Andruszkiewicza  zamieszkałego w Gliwicach.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru: 
  Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

   

 16. Nabór do Ośrodka Marketingu i Informacji Naukowej na stanowisko: specjalista ds. redakcyjnych Biuletynu Instytutu Spawalnictwa
   

  Zakończenie rekrutacji:

  Wybrany kandydat: Joanna Gubernat zamieszkała w Gliwicach

  Uzasadnienie dokonanego wyboru: kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 17. Nabór do Zakładu Badań Spawalności i Konstrukcji Spawanych na stanowisko: pracownik w laboratorium badań mechanicznych

  Zakończenie rekrutacji:

  Informujemy, że w Zakładzie Badań Spawalności i Konstrukcji Spawanych 13 maja 2019 r. został zatrudniony pracownik  na stanowisku inżynier. Liczba kandydatów: 22 osoby.

 18. Nabór do Zakładu Badań Spawalności i Konstrukcji Spawanych na stanowisko:
  Pracownik w laboratorium badań metali


  Zakończenie rekrutacji:
  Informujemy, że w Zakładzie Badań Spawalności i Konstrukcji Spawanych został zatrudniony pracownik  na stanowisku samodzielny referent. Liczba kandydatów: 35 osób.

   

Metryka dokumentu

nazwa dokumentu Oferty pracy
podmiot udostępniający Dział Zarządzania Personelem
osoba, która wytworzyła informację mgr prawa Małgorzata Czerniak - Kierownik Działu Zarządzania Personelem
osoba, która odpowiada za treść informacji mgr prawa Małgorzata Czerniak - Dział Zarządzania Personelem
osoba, która wprowadziła informację Janina Wołoszyn
data wytworzenia informacji 29.11.2021
czas udostępnienia informacji 29.11.2016 00:00:00
czas ostatniej aktualizacji 29.11.2021 11:01:14

Biuletyn Informacji Publicznej: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa