Licznik odwiedzin:
364203
Licznik wyświelteń podstrony:
22853

Wersja wpisu Oferty pracy z dnia śr., 07/06/2022 - 13:21Aktualne:

 1. Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa, Grupa Badawcza NDT ogłasza nabór na stanowisko: Pracownik techniczny (pion wsparcia)

  Oczekiwania wobec kandydata:
  • wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  • znajomość rysunku technicznego,
  • znajomość podstaw właściwości mechanicznych materiałów,
  • umiejętność obsługi tokarki i prostych urządzeń mechanicznych (strugarka, piła taśmowa),
  • umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi z zakresu długości i kąta,
  • dokładność i systematyczność,
  • umiejętność pracy w zespole.
  Oferujemy:
  • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu,
  • stabilne zatrudnienie w polskiej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
  • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w różnych obszarach,
  • pracę w przyjaznej atmosferze.
  Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesłanie w formie elektronicznej CV
  na poniższe adresy e-mail:
  jacek.slania@is.lukasiewicz.gov.pl ; malgorzata.czerniak@is.lukasiewicz.gov.pl
  do dnia 20.07.2022 r. 

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami do dnia 25.07.2022 r.
 2. Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa, Grupa Badawcza NDT ogłasza nabór na  stanowisko: Starszy specjalista (pion wsparcia)

  Oczekiwania wobec kandydata:

  • wykształcenie wyższe – min. inżynier,
  • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
  • uprawnienia wg PN-EN ISO 9712 w metodach RT, VT i PT lub MT,
  • minimum 3 lata pracy w przemyśle (kontrola prac spawalniczych),
  • znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel, Word),
  • dokładność i systematyczność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • prawo jazdy kategorii B.


  Oferujemy:

  • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu,
  • stabilne zatrudnienie w polskiej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
  • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w różnych obszarach,
  • pracę w przyjaznej atmosferze.

  Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesłanie w formie elektronicznej CV na poniższy adres e-mail: jacek.slania@is.lukasiewicz.gov.pl do dnia 13.07.2022 r.. 

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami do dnia 31.08.2022 r.

 3. Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Grupie Badawczej NDT (pion badawczy)

  Miejsce pracy: Gliwice

  Oczekiwania wobec kandydata: 

  • stopień doktora nauk technicznych,
  • udział w projektach badawczych,
  • udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych,
  • minimum 5 lat doświadczenia w pracy w przemyśle,
  • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom B2),
  • znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel, Word),
  • doświadczenie w pracy z klientami,
  • dokładność i systematyczność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • prawo jazdy kategorii B.

  Oferujemy: 

  • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu,
  • stabilne zatrudnienie w polskiej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
  • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w różnych obszarach,
  • pracę w przyjaznej atmosferze.


   Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesłanie w formie elektronicznej CV na poniższy adres e-mail: jacek.slania@is.lukasiewicz.gov.pl do dnia 29.07.2022.

   Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami do dnia 31.08.2022

 4. Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa ogłasza nabór na stanowisko starszy specjalista ds. komercjalizacji - pion wsparcia.

  Miejsce pracy: Gliwice

  Zakres obowiązków:

  Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:
  • przyjmowanie, rejestrację i wstępną ocenę formularzy zgodnie z Regulaminem Komercjalizacji,
  • we współpracy z Pionem Badawczym, opracowanie, uzgodnienie i rekomendacja wybranych strategii cząstkowych komercjalizacji,
  • uczestniczenie w procesach komercjalizacji,
  • opracowanie dokumentów oraz monitoring przebiegu procesów w Instytucie z zakresu komercjalizacji,
  • uczestniczenie w pracach PKŁ Komercjalizacja, komunikacja wytycznych i monitoring ich realizacji,
  • prowadzenie analiz i monitorowanie potrzeb klientów celem identyfikacji działań badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych ukierunkowanych na opracowanie nowych produktów i usług,
  • przygotowywanie materiałów dla potrzeb DKS.
  Wymagania:
  • wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magistra) i roczne doświadczenie zawodowe,
  • znajomość Ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz,
  • wiedza z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz komercjalizacji własności intelektualnej (i gotowość do pogłębienia wiedzy w tym zakresie),
  • umiejętność tworzenia strategii komercjalizacji, sprzedaży i marketingu (i gotowość do pogłębienia umiejętności w tym zakresie),
  • otwartość, elastyczność oraz umiejętność zarządzania zmianą i optymalizacji procesów,
  • umiejętności interpersonalne, organizacyjne i negocjacyjne,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2,
  • znajomość branży i głównych kierunków jej rozwoju,
  • znajomość MS Office,
  • prawo jazdy kat. B.
  Wymagane dokumenty:
  • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy  zawodowej,
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów niniejszego procesu.
  Oferujemy:
  • interesującą pracę,
  • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia,
  • możliwość realnego wpływu na komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych Instytutu,
  • pracę w przyjaznej atmosferze.
  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV w formie elektronicznej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w procesie weryfikacji na adres e-mail: tamara.kowalska@is.lukasiewicz.gov.pl do dnia 20.06.2022 r.
   

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Spawalnictwa, ul. Błogosławionego Czesława 16-18, Gliwice 44-100
 2.  W Instytucie Spawalnictwa został wyznaczony Inspektor ochrony danych,  e- mail:  RODO@is.lukasiewicz.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
  Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.
 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą , lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą  przed zawarciem umowy .Natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu są przetwarzane na podstawie zgody - art.6 lit. a) RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą miały tylko osoby upoważnione, w ramach realizacji swoich obowiązków zawodowych.
 8. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych,
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu i profilowaniu,
 10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.

 

Zakończone:

 1. Zakończenie naboru na stanowisko Kierownika Działu Personalnego

  Zakończenie rekrutacji
  Wybrany kandydat:
  W wyniku przeprowadzonego naboru został wybrany Pan Robert Fałek, zamieszkały w Gliwicach.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Kandydat w najwyższym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko.

 2. Zakończenie naboru na stanowisko specjalisty w Grupie Badawczej NDT

  Zakończenie rekrutacji
  Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru nie doszło do zatrudnienia kandydata.

 3. Zakończenie naboru na stanowisko Specjalisty w Dziale Organizacji i Planowania – pion wsparcia

  Zakończenie rekrutacji
  Wybrany kandydat:
  W wyniku przeprowadzonego naboru został wybrany Pani Iuliia Kurylko, zamieszkała w Gliwicach (adres tymczasowy), Sumy (adres w Ukrainie).

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Kandydatka w najwyższym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko, w szczególności w zakresie pożądanych cech kandydata, tj. komunikatywności i umiejętności pracy w zespole.
   
 4. Zakończenie naboru na stanowisko  Inżyniera  –  Pion Wsparcia do Grupy Badawczej Technologii Zgrzewania, Klejenia i Inżynierii Środowiska
   

  Zakończenie rekrutacji
  Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru nie doszło do zatrudnienia kandydata.

 5. Zakończenie naboru na stanowisko Specjalisty - Pion wsparcia do Grupy Badawczej Technologii Zgrzewania, Klejenia i Inżynierii Środowiska (ZR)

  Zakończenie rekrutacji
  Wybrany kandydat:
  W wyniku przeprowadzonego naboru został wybrany Pan Kazimierz Gerle, zamieszkały w Gliwicach.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Kandydat w najwyższym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko.
   
 6. Zakończenie naboru na stanowisko specjalista ds. projektów międzynarodowych -  pion wsparcia

  Zakończenie rekrutacji
  Wybrany kandydat:
  W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko specjalisty ds.projektów międzynarodowych została wybrana Pani Barbara Dobaj-Tumidajewicz, zamieszkała w Gliwicach.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Kandydatka w najwyższym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko.
   
 7. Zakończenie konkursu na stanowisko Zastępca Dyrektora ds. Finansowych, Operacyjnych i Komercjalizacji

  Zakończenie rekrutacji
  Wybrany kandydat:
  W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko P.O Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych, Operacyjnych i Komercjalizacji została wybrana Pani Agnieszka Jarecka, zamieszkała w Płocku.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Kandydatka w najwyższym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko.
   
 8. Zakończenie naboru do Grupy Badawczej NDT w Łukasiewicz - Instytucie Spawalnictwa na stanowisko: Młodszy inżynier – pion wsparcia

  Zakończenie rekrutacji
  Wybrany kandydat:
  W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko młodszy inżynier w pionie wsparcia został wybrany Pan Andrzej Wójtowicz, zamieszkały w Częstochowie.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Kandydat w najwyższym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko.
   
 9. Zakończenie naboru do Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych w Łukasiewicz - Instytucie Spawalnictwa na stanowisko: Specjalista ds. Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych w Pionie Wsparcia

  Zakończenie rekrutacji
  Wybrany kandydat:
  W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko młodszy inżynier w pionie wsparcia została wybrana Pani Wioletta Łeńczuk, zamieszkała w Gliwicach.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Kandydatka w najwyższym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko.
   
 10. Zakończenie naboru do Zakładu Badań Nieniszczących w Łukasiewicz - Instytucie Spawalnictwa na stanowisko: młodszy inżynier w pionie wsparcia

  Zakończenie rekrutacji
  Wybrany kandydat:
  W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko młodszy inżynier w pionie wsparcia został wybrany Pan Dawid Więcek, zamieszkały w Zabrzu.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Kandydat w najwyższym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko.
   
 11. Zakończenie naboru do Zakładu Badań Nieniszczących w Łukasiewicz - Instytucie Spawalnictwa na stanowisko: młodszy inżynier w pionie wsparcia

  Zakończenie rekrutacji
  Wybrany kandydat:
  W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko młodszy inżynier w pionie wsparcia został wybrany Pan Denis Sacha, zamieszkały w Rudzie Śląskiej.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Kandydat w najwyższym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko.
   
 12. Zakończenie naboru do Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych w Łukasiewicz - Instytucie Spawalnictwa na stanowisko: Specjalista

  Zakończenie rekrutacji
  Wybrany kandydat:
  W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko młodszy inżynier w pionie wsparcia został wybrany Pan Tomasz Smykala, zamieszkały w Gliwicach.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Kandydat w najwyższym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko.
   
 13. Zakończenie naboru do Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych w Łukasiewicz - Instytucie Spawalnictwa na stanowisko: Specjalista - brak ofert spełniających kryteria
   
 14. Nabór do Działu Komunikacji i Marketingu w Łukasiewicz - Instytucie Spawalnictwa na stanowisko: młodszy inżynier w pionie wparcia

  Zakończenie rekrutacji:
  Wybrany kandydat:

  W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko młodszy inżynier w pionie wparcia została wybrana Pani Anna Pietrzak, zamieszkała w Gliwicach.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Kandydata w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko.
   
 15. Nabór do Zakładu Badań Nieniszczących w  Łukasiewicz - Instytucie Spawalnictwa na stanowisko: młodszy inżynier w pionie wparcia

  Zakończenie rekrutacji:

  Wybrany kandydat:
  W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko młodszy inżynier w pionie wparcia sostał wybrany Pan Borys Bednarek,  zamieszkały w  Gliwicach.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Kandydat w największym stopniu  spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko.
   
 16. Nabór do Zakładu Badań Spawalności i Konstrukcji Spawanych w  Łukasiewicz - Instytucie Spawalnictwa na stanowisko: Pracownik laboratorium badań niszczących – inżynier   w pionie wparcia

  Zakończenie rekrutacji:

  Wybrany kandydat:
  W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko pracownik laboratorium badań niszczących wybrano Pana Macieja Piotrowskiego,  zamieszkałego w  Gliwicach.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Kandydat w największym stopniu  spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko.
   
 17. Nabór do Zakładu Badań Spawalności i Konstrukcji Spawanych w  Łukasiewicz - Instytucie Spawalnictwa na stanowisko: lider obszaru

  Zakończenie rekrutacji:

  Wybrany kandydat:
  W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko lider obszaru wybrano Pana Piotra Sędka zamieszkałego w  Smolnicy.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Kandydat w największym stopniu  spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko.
   
 18. Nabór do Ośrodka Obsługi Spawalnictwa Krajowego na stanowisko administracyjno - biurowe

  Zakończenie rekrutacji:

  Wybrany kandydat:

  Po przeprowadzonej weryfikacji i analizie  przesłanych aplikacji oraz rozmowach kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami, kandydatem wyłonionym została Pani: Ewa Kauffmann - Gliwice

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Wybrana kandydatka w najwyższym stopniu spełnia wymagania oczekiwania pracodawcy.
   
 19. Nabór do Zakładu Technologii Spawalniczych na stanowisko: inżynier w Laboratorium Spawania Łukowego

  Zakończenie rekrutacji:

  Wybrany kandydat:
  W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inżynier w Laboratorium Spawania Łukowego wybrano Pana Marcin Kempa zamieszkałego w Zabrzu.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Wybrany kandydat  w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.
   
 20. Nabór do Zakładu Badań Spawalności i Konstrukcji Spawanych na stanowisko: Pracownik laboratorium technologii elektronowych

  Zakończenie rekrutacji:


  Wybrany kandydat:
  W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko pracownik laboratorium technologii elektronowych wybrano Pana Piotra Śliwińskiego zamieszkałego w Gliwicach.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru: 
  Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.
   
 21. Nabór na stanowisko: Technik w Zakładzie Elektronicznych Urządzeń Spawalniczych

  Zakończenie rekrutacji:


  Wybrany kandydat:
  W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko technik w Zakładzie Elektronicznych Urządzeń Spawalniczych,  wybrano Pana Marka PAŚNIKA  zamieszkałego w Tarnowskich Górach.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru: 
  Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 22. Nabór na stanowisko: robotnik wykwalifikowany

  Zakończenie rekrutacji:

  Informujemy, że na wyżej wymienione stanowisko nie został zatrudniony żaden kandydat.

   
 23. Nabór do Zakładu Badań Spawalności i Konstrukcji Spawanych na stanowisko: Pracownik laboratorium badań niszczących

  Zakończenie rekrutacji:


  Wybrany kandydat:
  W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko pracownik laboratorium badań niszczących wybrano Pana Sławomira Andruszkiewicza  zamieszkałego w Gliwicach.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru: 
  Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

   

 24. Nabór do Ośrodka Marketingu i Informacji Naukowej na stanowisko: specjalista ds. redakcyjnych Biuletynu Instytutu Spawalnictwa
   

  Zakończenie rekrutacji:

  Wybrany kandydat: Joanna Gubernat zamieszkała w Gliwicach

  Uzasadnienie dokonanego wyboru: kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 25. Nabór do Zakładu Badań Spawalności i Konstrukcji Spawanych na stanowisko: pracownik w laboratorium badań mechanicznych

  Zakończenie rekrutacji:

  Informujemy, że w Zakładzie Badań Spawalności i Konstrukcji Spawanych 13 maja 2019 r. został zatrudniony pracownik  na stanowisku inżynier. Liczba kandydatów: 22 osoby.

 26. Nabór do Zakładu Badań Spawalności i Konstrukcji Spawanych na stanowisko:
  Pracownik w laboratorium badań metali


  Zakończenie rekrutacji:
  Informujemy, że w Zakładzie Badań Spawalności i Konstrukcji Spawanych został zatrudniony pracownik  na stanowisku samodzielny referent. Liczba kandydatów: 35 osób.

   

Metryka dokumentu

nazwa dokumentu Oferty pracy
podmiot udostępniający Dział Zarządzania Personelem
osoba, która wytworzyła informację mgr prawa Małgorzata Czerniak - Dział Zarządzania Personelem
osoba, która odpowiada za treść informacji mgr prawa Małgorzata Czerniak - Dział Zarządzania Personelem
osoba, która wprowadziła informację Janina Wołoszyn
data wytworzenia informacji 06.07.2022
czas udostępnienia informacji 29.11.2016 00:00:00
czas ostatniej aktualizacji 06.07.2022 13:21:28

Biuletyn Informacji Publicznej: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa