Licznik odwiedzin:
204184

Ogłoszenia inne

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego instytutu za 2021 i 2022 rok

opublikowano: pon. 06 wrzesień 2021

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa z siedzibą w Gliwicach zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego instytutu za 2021 i 2022 rok oraz wydanie przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za każdy rok objęty badaniem.

Biuletyn Informacji Publicznej: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa