Zaproszenie do złożenia oferty na Program Altair Units Licencja wieczysta typu Research w wariancie 35AU